مجله تفریحی و فرهنگی عرصه سه

عرصه سه، مجله ای برای انتشار بیوگرافی افراد مشهور و تاریخچه ها مختلف است که از خرداد 1398 شروع به کار کرده است.