از تاریخ 1 دی 1399 الی 30 اسفند 1399، مسئولیت تویلید ارائه استراتژی، تولید محتوا و اشتراک گذاری محتواهای سایت سئوشو (SeoSho) بر عهده بنده بوده است.